Đăng ký thành lập công ty

Doanh nghiệp của bạn có thể hiểu đăng ký thành lập công ty là việc doanh nghiệp của bạn chuẩn bị các điều kiện cần thiết về việc thành lập doanh nghiệp và thực hiện các trình tự thủ tục thành lập công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật

Đăng ký thành lập công ty

Về việc thực hiện các hồ sơ cần thiết khi đăng ký thành lập công ty bạn có thể tham khảo các việc sau:

Doanh nghiệp của bạn đã lựa chọn được mô hình kinh doanh phù hợp: có thể là việc thành lập công ty TNHH, công ty Cổ phần, công ty Tư Nhân…
Lựa chọn được địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp của chính mình
Lựa chọn được ngành nghề kinh doanh
Và doanh nghiệp của bạn có đầy đủ các điều kiện cần thiết khi thành lập công ty của chính mình
Khi mà doanh nghiệp của bạn lựa chọn đầy đủ các ngành nghề kinh doanh của mình thì doanh nghiệp của bạn cần chuẩn bị cho mình những điều kiện cần thiết về hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp của công ty mình, cụ thể như: Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp, thẻ căn cước công dân của thành viên trong công ty,…

Dịch vụ của Hoàng Gia hỗ trợ tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến đăng ký thành lập công ty như:

Tư vấn cách đặt tên doanh nghiệp (Tên tiếng Việt, tên tiếng Anh, tên viết tắt)
Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp
Tư vấn về mức vốn điều lệ – mức đóng thuế môn bài
Tư vấn về địa chỉ dùng đặt địa chỉ công ty
Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức công ty, tư vấn về người đại diện pháp luật
Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành công ty
Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên, cổ đông
Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn
Tư vấn các vấn đề nội bộ doanh nghiệp
Tư vấn liên quan khác.

Tư vấn thành lập tất cả các loại hình doanh nghiệp

Tư vấn thành lập công ty cổ phần
Tư vấn thành lập công ty TNHH một thành viên
Tư vấn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
Tư vấn thành lập công ty hợp danh
Tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Hoàng Gia đại diện thay quý khách hàng thực hiện các thủ tục sau tại cơ quan hành chính nhà nước

Tiến hành soạn hồ sơ theo thông tin khách hàng cung cấp
Nộp hồ sơ đăng ký thành lập, Đăng ký mã số thuế doanh nghiệp, Đăng ký mã số XNK
Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ tới khách hàng
Nhận giấy phép kinh doanh
Đăng ký khắc dấu và công bố mẫu dấu lên cổng thông tin đăng ký quốc gia
Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp lên cổng thông tin đăng ký quốc gia.

Dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp sau khi đăng ký thành lập công ty tại Hoàng Gia

Sau khi kết thúc dịch vụ thành lập công ty, chúng sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến quản trị hoạt động doanh nghiệp:

Cung cấp các biểu mẫu hồ sơ, hợp đồng kinh tế…
Cung cấp hồ sơ nội bộ công ty theo nhu cầu
Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí thường xuyên.