Thành lập công ty liên doanh

Tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư (nếu cần) và nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đồng thời cập nhật thường xuyên tình trạng xử lý hồ sơ cho khách hàng

Thành lập công ty liên doanh

Điều kiện:

Về phía nhà đầu tư Việt Nam: Là cá nhân, pháp nhân có nhu cầu thành lập liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài
Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài: Là cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam để thành lập liên doanh với nhà đầu tư Việt Nam

Hồ sơ thủ tục thành lập công ty liên doanh được tiến hành như sau:

Giấy đề nghị thành lập liên doanh với nước ngoài (theo mẫu quy định)
Bản danh sách thành viên công ty, kèm theo là bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân, người đại diện ủy quyền theo pháp luật
Bản sao công chứng đã được dịch và hợp pháp hóa lãnh sự của doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư liên doanh
Bản điều lệ công ty liên doanh
Văn bản xác định vốn pháp định, bản sao chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu công ty theo quy định pháp luật với truờng hợp thành lập công ty có điều kiện như trên

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp nuớc ngoài lần đầu đăng ký đầu tư liên doanh tại Việt Nam cần có Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Dịch vụ thành lập công ty liên doanh với nước ngoài của Hoàng Gia

Hoàng Gia sau khi tiếp nhận thông tin từ khách hàng, sẽ nhanh chóng trao đổi, tư vấn về các vấn đề trước thành lập liên doanh như: đặt tên công ty, trụ sở, số vốn, các giấy tờ khác có liên quan

Tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư (nếu cần) và nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đồng thời cập nhật thường xuyên tình trạng xử lý hồ sơ cho khách hàng
Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty liên doanh với nước ngoài cho khách hàng
Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng
Nhận kết quả là giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư cho khách hàng
Trao trả kết quả cho khách hàng và làm thủ tục khắc dấu
Hỗ trợ tư vấn sau thành lập, công bố thành lập, lưu thông triển khai dịch vụ hẫu mãi.

Lưu ý: Giấy tờ nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự không quá 03 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ và công chứng dịch sang tiếng Việt Nam