Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Để hỗ trợ tốt nhất khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nội dung này, chúng tôi thực hiện hỗ trợ bằng dịch vụ tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cụ thể như sau:

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Quy định

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (04 cấp).
Địa chỉ công ty không thuộc căn hộ chung cư chỉ dùng để ở, khu vực giải tỏa trắng hoặc đang có tranh chấp/ vi phạm và bị khóa thông tin tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư.
Cần lưu ý việc sử dụng và xử lý hóa đơn sau khi thay đổi địa chỉ theo từng trường hợp
Không cần thay đổi con dấu

Hồ sơ gồm những tài liệu sau:

Doanh nghiệp lập mẫu 08-MST ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC (Thông tư – Bộ tài chính).
Hồ sơ được lập làm 2 bản gửi cho Chi cục thuế chuyển đi và chi cục thuế chuyển đến.
Doanh nghiệp không phải quyết toán thuế khi chuyển địa điểm kinh doanh trong trường hợp này.
Lưu ý: Chi Cục thuế chuyển đi phải lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế mẫu 09-MST ban hành theo Thông tư 80/2012/TT-BTC gửi đến Chi cục thuế nơi người nộp thuế chuyển đến trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ chuyển địa điểm.

Thủ tục thực hiện

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi trụ sở công ty (Công ty TNHH một thành viên)
Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi trụ sở công ty (Công ty TNHH hai Thành viên trở lên)
Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi trụ sở công ty (Công ty TNHH hai Thành viên trở lên)
Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở công ty (Công ty Cổ phần)
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở công ty (Công ty Cổ phần)
Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ
Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên)
Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác)