Thay đổi nội dung giấy phép văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Trường hợp điều chỉnh Giấy phép do thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của văn phòng đại diện trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc trong khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý: Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh, bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở văn phòng đại diện.

Thay đổi nội dung giấy phép văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Điều chỉnh nội dung Giấy phép văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
Thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện trong những trường hợp sau:

Thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài.
Thay đổi người đứng đầu của văn phòng đại diện
Thay đổi tên gọi của văn phòng đại diện
Thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện.
Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của văn phòng đại diện.

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục thay đổi nội dung giấy phép văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam nơi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

Thương nhân nước ngoài được điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện khi có đủ các điều kiện sau đây:

Có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện
Thương nhân nước ngoài đang hoạt động theo pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh
Không có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động của văn phòng đại diện.

Hồ sơ điều chỉnh nội dung Giấy phép văn phòng đại diện

Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của Công ty nước ngoài ký.
Các tài liệu chứng minh về nội dung thay đổi, cụ thể:

Trường hợp điều chỉnh Giấy phép do thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài: Cần cung cấp bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài (Thông thường là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty mẹ đã được thay đổi). Tài liệu này cần phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Trường hợp điều chỉnh Giấy phép do thay đổi người đứng đầu của văn phòng đại diện: Văn bản của thương nhân nước ngoài đề cử, bổ nhiệm người đứng đầu mới của văn phòng đại diện, chi nhánh, bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu mới văn phòng đại diện, chi nhánh, giấy tờ chứng minh người đứng đầu cũ của văn phòng đại diện, Chi nhánh đã thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm thay đổi.Tài liệu này phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Trường hợp điều chỉnh Giấy phép do thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của văn phòng đại diện trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc trong khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý: Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh, bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở văn phòng đại diện.

Bản chính Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

Trình tự, thủ tục điều chỉnh nội dung Giấy phép văn phòng đại diện

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi quy định tại nêu trên, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh, thay đổi Giấy phép văn phòng đại diện.
Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hay trực tuyến đến Cơ quan cấp Giấy phép hoặc ủy quyền cho Hoàng Gia thực hiện các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
Trường hợp không điều chỉnh phải có văn bản nêu rõ lý do.

Hoàng gia sẽ cung cấp cho quý khách những gì?

Tư vấn các vấn đề có liên quan đến quá trình thay đổi nội dung Giấy phép văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam
Dịch thuật, công chứng, chứng thực các tài liệu cần thiết trong hồ sơ mà quý khách cung cấp.
Soạn thảo toàn bộ hồ sơ cần thiết của quý khách, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật
Đại diện quý khách nộp hồ sơ đăng ký đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
Theo dõi hồ sơ và đại diện quý khách chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
Đại diện quý khách nhận Giấy phép điều chỉnh.